სიახლეები

LOVOL Construction-ის ტექნიკის სარემონტო მომსახურება

ჩვენს სერვის ცენტრებში შესაძლებელია LOVOL Construction ნებისმიერი სახის ტექნიკის სრული პროფილაქტიკური და სარემონტო მომსახურება. ჩვენი კომპანიის უმაღლესი დონის სპეციალისტებით დაკომპლექტებულ მობილური სერვისის ჯგუფებს შეუძლიათ აღნიშნული მომსახურების გაწევა.